sujungimai

sujungimai be tarpinių NP

jungiamųjų detalių sujungimaii NF

sujungimai su tarpinėmis NPS

ilgi sujungimai su tarpinėmis NPLS

ilgi ortakių-fasoninių detalių sujungimai su tarpinėmis NFPLS