włazy rewizyjne do kanałów powietrznych

drzwiczki dostępu do kanałów okrągłych ADC

drzwiczki dostępu do kanałów prostokątnych ADR