włazy rewizyjne do kanałów powietrznych

Opisanie
Zamknąć

drzwiczki dostępu do kanałów okrągłych ADC