DIFFUSORER

Ventilationsdiffusorer är funktionella och dekorativa efterbehandlingselement i ventilationssystem. Tack vare sin form och smidiga justerbarhet säkerställer diffusorerna ett optimalt luftflöde in i eller ut ur rummet. De är integrerade delar av ventilationssystem. Driften av ventilationssystemet som helhet beror på rätt val av diffusor.

Beskrivning
Stänga

metall frånluft diffusorer DMK

metall tillufts diffusorer DMKP

metall frånluft diffusorer DM

metall tillufts diffusorer DMP

metall universell diffusorer DM inox

trä diffusorer KD

plast universell diffusorer VD

plast diffusorer med fästfjädrar VDA