kołnierze

kołnierze bez uszczelniaczy FLA

kołnierze z uszczelniaczem FLAS