Projekti

05.03.2022

ERAF darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” pasākums „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"

15.07.2015

Turpinās SIA Eiroplasts projekts

06.10.2011

SIA Eiroplasts ražotnes paplašināšana ar jaunas produkcijas ieviešanu ražošanā

30.01.2015

Jauna, augstas pievienotās vērtības produkta ieviešana ražošanā

01.04.2016

Pabeigts projekts SIA Eiroplasts dalība starptautiskajās izstādēs 2015" īstenošana

11.01.2017

SIA Eiroplasts jaunas ražošanas ēkas būvniecība

01.04.2016

SIA Eiroplasts individālās vizītes 2015

05.12.2015

Dalība projektā atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs

06.01.2023

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!