Projekti

15.07.2015

Turpinās SIA Eiroplasts projekts

06.10.2011

SIA Eiroplasts ražotnes paplašināšana ar jaunas produkcijas ieviešanu ražošanā

30.01.2015

Jauna, augstas pievienotās vērtības produkta ieviešana ražošanā

01.04.2016

Pabeigts projekts SIA Eiroplasts dalība starptautiskajās izstādēs 2015" īstenošana

11.01.2017

SIA Eiroplasts jaunas ražošanas ēkas būvniecība

01.04.2016

SIA Eiroplasts individālās vizītes 2015

05.12.2015

Dalība projektā atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs

22.02.2024

Ražošanas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

06.01.2023

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

03.03.2023

ERAF darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” pasākums „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

02.04.2024

SIA Eiroplasts pieteicies Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība