Uzņēmums

EUROPLAST ir ventilācijas sistēmu un to elementu ražotājs kopš 1998. gada.

 

Mūsu klienti var paļauties uz kvalitatīviem, drošiem un funkcionāliem produktiem,

unikāliem dizaina risinājumiem un lieliskiem sadarbības nosacījumiem.

Industriālā parka teritorija

8 000m2

Uzņēmuma darbinieki

Profesionāla komanda

Galvenais darbības virziens

Ventilācijas sistēmu un to elementu ražošana un tirdzniecība

Mēs ražojam plašu ventilācijas produktu klāstu: nosūces ventilatorus, virtuves tvaika nosūcējus, plastmasas restes, metāla restes, difuzorus, kamīnu restes, anodētas un krāsotas alumīnija restes, plastmasas taisnstūra un apaļo sistēmu, gaisa vadus, ventilācijas komplektus, metāla apaļo ventilācijas sistēmu, revīzijas lūkas, montāžas elementus un aksesuārus.

Visi mūsu ražotie produkti ir izgatavoti no augstas kvalitātes izejvielām un komponentēm, ko nodrošina piegādātāji ar vislabāko reputāciju. 

Uzņēmuma vērtības ir balstītas uz godprātīgu nodokļu nomaksu: uzņēmējs ir ieguvis dalībnieka statusu Valsts ieņēmumu dienesta īstenota padziļinātās sadarbības programmas ar nodokļu maksātājiem.

                                                                             

 

 

 

Uzņēmuma rekvizīti:

Eiroplasts SIA
Reģistrācijas nr. 40003398515 
PVN maksātāja numurs: LV40003398515
Banka: AS Swedbank  kods HABALV22
Konta nr.LV20HABA0001408034598
Adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., Acone, Granīta iela 32 k-6, LV-2119                                                                    
 

Ventilācija nodrošina pozitīvu ietekmi uz veselību un labsajūtu!

Uzlabota gaisa kvalitāte

Veselīga vide Jūsu ģimenei

Komfortabla dzīves vide

Ventilācija uzlabo Jūsu dzīves kvalitāti

Europlast - elpo brīvi, veido dzīvi!

Mēs ražojam produktus Jūsu dzīves komfortam

Sertifikāti

Associācijās

Piedalīšanās izstādēs

Mūsu eksporta reģions

EUROPLAST ražotā produkcija ir pieejama Baltijas valstīs, Skandināvijā, citās Eiropas savienības valstīs, ASV, Kanādā, Jaunzēlāndē, Tuvo austrumu valstīs, Āfrikā un NVS valstīs. 

Eksporta iespējas

Gandrīz visa pasaule

Eksporta apjomi

80% no saražotās produkcijas

Uzņēmuma politika

KVALITĀTES PĀRVALDĪBAS POLITIKA

EIROPLASTS nodrošina plastmasas un metāla ventilācijas sistēmu ražošanu un piegādi pasūtītājam. EIROPLASTS apņemas uzturēt augstu izstrādājumu kvalitāti, pilnveidot ar klientiem un preču kvalitāti saistītos procesus, uzlabot kvalitātes vadības sistēmu. EIROPLASTS apņemas nepārtraukti pilnveidot ražoto preču sortimentu, un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Nepārtraukti rūpēties par strādājošā personāla kvalifikācijas pilnveidi un jaunu prasmju apguvi profesionālajā jomā.

ENERGOPĀRVALDĪBAS POLITIKA

EIROPLASTS apņemas nepārtraukti veidot procesus un sistēmas, kas nepieciešami energosnieguma, tostarp energoefektivitātes, enerģijas lietojuma un enerģijas patēriņa nepārtrauktai uzlabošanai, un atbalsta energosnieguma uzlabošanas kultūru, visos uzņēmuma darbības līmeņos. EIROPLASTS apņēmās nodrošināt informācijas un nepieciešamo resursu pieejamību viscaur organizācijā, lai sasniegtu mērķus un izpildītu energouzdevumus, un apņemas izpildīt piemērojamās ar energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un enerģijas patēriņu saistītās likumdošanas prasības un citas prasības. EIROPLASTS apņemas īstenot nepārtrauktu energosnieguma un energopāvaldības sistēmas uzlabošanu, un atbalsta energoefektivitātas uzlabojošu produktu un pakalpojumu iepirkšanu, kā arī veic aktivitātes, kas ņem vērā energosnieguma uzlabošanu.

VIDES PĀRVALDĪBAS POLITIKA

EIROPLASTS apņēmās aizsargāt vidi, t.sk. novērst iespēju piesārņot vai iesēju rasties piesārņojumam, un apņemas meklēt ilgtspējīgus risinājums klimata pārmaiņu mazināšanai. EIROPLASTS apņemas izpildīt piemērojamās prasības un citas prasības, kas attiecināmas uz vides sniegumu. EIROPLASTS apņemas uzlabot emisiju, notekūdeņu un atkritumu  kontroles un vadības mehānismus. Iespēju robežās izvairīties no bīstamiem vai potenciāli piesārņojošiem materiāliem un vielām, kā ari izmantojot tos nodrošināt maksimāli drošu to izmantošanu. Nepārtraukti mazināt atkritumus, kas rodas no EIROPLASTS darbības. Virzīt un īsteno tādas vides uzlabojošas iniciatīvas, kas iet roku rokā ar uzņēmuma biznesa prioritātēm. Uzlabot attiecibas ar ieinteresētajā pusēm – pircējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kaimiņiem, investoriem, apdrošinātājiem.

ARODVESELĪBAS UN DARBA  DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

EIROPLASTS apņemas nodrošināt drošus un veselīgus darba apstākļus, lai novērstu ar darbu saistītu ievainojumu un veselības stāvokļa pasliktināšanos. EIROPLASTS apņēmās novērst apdraudējumus un samazināt arodveselību un darba drošību riskus, un apņemas izpildīt piemērojamās likumdošanas prasības un citas prasības, kas attiecināmas uz nodarbināto un citu personu veselību, kas apmeklē EIROPLASTS. EIROPLASTS apņemas īstenot nepārtrauktu OH&S pārvaldības sistēmas uzlabošanu, izmantojot darbinieku konsultācijas un līdzdalību.

KORPORATĪVĀS SOCIĀLAS ATBILDĪBAS  POLITIKA 

EIROPLASTS apņemas nepārtraukti uzlabot iekšējos procesus, kas saistīti ar gudru uzņēmuma pārvaldību, cilvēktiesībām, nodarbinātības praksi, vides nemainīguma saglabāšanu, godīgas darbības komercpraksi, t.sk. ētiska attieksme sadarbībā ar ieinteresētajām  pusēm, patērētāju  tiesībām, sabiedrības iesaisti un attīstību. EIROPLASTS ētiskās vērtības ir balstītas uz godīguma, vienlīdzīguma un taisnīguma pamatprincipiem un ir nemainīgas visos uzņēmuma līmeņos. EIROPLASTS nodarbina nepilngadīgas personas tikai un vienīgi atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, t.i. un tikai personas vecākas par 15 gadiem, kā arī, nodarbinot šādas personas, pievērš īpašu uzmanību to drošībai un veselībai, t.sk. emocionālai drošībai. EIROPLASTS periodiski izskata pieņemtos lēmumus, kas attiecās uz vienlīdzīgu attieksmi starp dzimumiem, un virza lēmumus šķēršļu nojaukšanai starp abiem dzimumiem. Darba stundas un atalgojums noteikts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī kultūras un sociālajai praksei, un tas ir vienlīdzīgs abiem dzimumiem. Mēs cienām cilvēku pamattiesības un ievērojam tās neatkarīgi no kulturālās, valstiskās un/vai citas piederības. Uzņēmumā nenotiek piespiedu nodarbinātība. EIROPLASTS sniedz informāciju ieinteresētajām pusēm par sociālo atbildību, t.i. nebaidās dalīties ar zināšanām un prasmēm, kā arī nepieciešamības gadījumā norāda uz kompetences paaugstināšanas iespējām. EIROPLASTS atbalsta cilvēku tiesības uz reliģiskajām un politiskajām vērtībām, veicina taisnīgu attieksmi pret mazākumā pārstāvētām grupām (t.sk. citu nacionalitāšu personām), kā arī piegāžu ķēdēs atbalsta uzņēmumus, kas efektīvi izmanto dabas, finanšu un cilvēkresursus, kā arī ir atbildīgi saistībā ar cilvēku reliģiskajiem un politiskajiem uzskatiem. EIROPLASTS korporatīva sociāla atbildība virza mērķus, uzlabo uzņēmuma ilgtspēju, mazina riskus, uzlabo reputāciju sabiedrības priekšā. Sociālā atbildīguma stratēģija iet roku rokā ar citām uzņēmuma politikām, kā ari Apvienoto Nāciju ilgtspējas mērķiem, kā arī tiek balstītā uz starptautiskiem standartiem un labas prakses piemēriem.

Projekti

05.03.2022

ERAF darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” pasākums „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"

15.07.2015

Turpinās SIA Eiroplasts projekts

06.10.2011

SIA Eiroplasts ražotnes paplašināšana ar jaunas produkcijas ieviešanu ražošanā

30.01.2015

Jauna, augstas pievienotās vērtības produkta ieviešana ražošanā