PLASTGALLER, FLÄNS, ADAPTER

Ventilationsgaller är funktionella och dekorativa ytbehandlingselement i ventilationssystem. Plastgaller och adaptrar ger på grund av sin form och olika storlekar möjlighet att täcka olika ventilationsöppningar. Dessa är integrerade delar av ventilationssystem. Driften av ventilationssystemet som helhet beror på rätt val av galler.

Beskrivning
Stänga

kvadratiska plastgaller N

plastgaller med persienner N-Z

yttre galler av plast N-F

runda takgaller av plast NGA

kvadratiska takgaller av plast N-G

rektangulära plastgaller N25-30

plastgaller VRØ

plastgaller VR

plast dörr galler VR459

inspektionslucka av plast med hiss HYBRID

plast adaptrar VA

plastgaller-adaptrar NA

plastflänsar VF

överledning av plast VA