TALLRIKSVENTILER

Ventilationstallriksventiler är funktionella och dekorativa efterbehandlingselement i ventilationssystem. Tack vare sin form och smidiga justerbarhet säkerställer diffusorerna ett optimalt luftflöde in i eller ut ur rummet. De är integrerade delar av ventilationssystem. Driften av ventilationssystemet som helhet beror på rätt val av diffusor.

Beskrivning
Stänga
metall frånluft tallriksventiler DMK

metall frånluft tallriksventiler DMK

Justerbar
metall tillufts tallriksventiler DMKP

metall tillufts tallriksventiler DMKP

Justerbar
metall universell tallriksventiler DMT

metall universell tallriksventiler DMT

Justerbar
metall universell tallriksventiler DMT inox

metall universell tallriksventiler DMT inox

Justerbar
metall frånluft tallriksventiler DM

metall frånluft tallriksventiler DM

Justerbar
metall tillufts tallriksventiler DMP

metall tillufts tallriksventiler DMP

Justerbar
metall universell tallriksventiler DM inox

metall universell tallriksventiler DM inox

Justerbar
tallriksventiler av trä KD

tallriksventiler av trä KD

Justerbar
plast universell tallriksventiler VD

plast universell tallriksventiler VD

Justerbar
plast tallriksventiler med fästfjädrar VDA

plast tallriksventiler med fästfjädrar VDA

Justerbar