ändkåpor

Beskrivning
Stänga

ändkåpor utan packningar ES

inloppsrör för kanaler med nät utan packningar ESN

ändkåpor med packningar ESS

inloppsrör för kanaler med nät med packningar ESNS

ändkåpor för kanaler med handtag utan packningar ESH

ändkåpor för kanaler med handtag med packningar ESHS