Yhtiö

EUROPLAST on ollut ilmanvaihtojärjestelmien ja niiden komponenttien valmistaja vuodesta 1998.

 

Asiakkaamme saavat laadukkaat, turvalliset ja toimivat tuotteet, mielenkiintoiset designit ja edulliset yhteistyöolosuhteet.

Teollisuus- puiston

8 000m2

Yritys työllistää

Ammattitaitoinen tiimi

Keskeinen toiminta-alue

Ilmanvaihto- järjestelmien ja niiden osien valmistus ja myynti

Featured image

Valmistamme laajan valikoiman ilmanvaihtotuotteita: poistotuulettimet, keittiön liesituulettimet, muoviset säleiköt, metalliritilät, diffuusorit, takkaritilät, anodisoidut ja maalatut alumiiniritilät, muoviset suorakaiteen muotoiset ja pyöreät järjestelmät, ilmakanavat, ilmanvaihto sarjat, metalliset pyöreät ilmanvaihtojärjestelmät,  tarkastus luukut, kiinnikkeet ja tarvikkeet.

Kaikki tuotteemme on valmistettu laadukkaista raaka-aineista ja komponenteista, jotka ovat toimittaneet parhaiden hyvämaineisten toimittajien.

Ilmanvaihdolla on positiivinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin!

Ilmanlaadun parantaminen

Terveellinen ympäristö perheellesi

Parempi elämänlaatu

Ilmanvaihto parantaa elämänlaatuasi

Europlast - best for you!

Valmistamme tuotteita elämäsi mukavuuteen

Sertifikaatit

cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate

Yhdistys

association
association

Näyttelyihin osallistuminen

exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition

Vientialueemme

EUROPLASTin valmistamia tuotteita on saatavilla Baltiassa, Skandinaviassa, muissa Euroopan unionin maissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Lähi-idässä, Afrikassa ja IVY-maissa.

Vientimahdo- llisuudet

Lähes koko maailma

Osuus viennistä

80% valmistetuista tuotteista

World Map

Yhtiön politiikka

 

LAATUJOHTAMISEN POLITIIKKA

EIROPLASTS varmistaa muovisten ja metallisten ilmastointijärjestelmien tuotannon ja toimituksen asiakkaalle. EIROPLASTS sitoutuu ylläpitämään korkeaa tuotelaatua, parantamaan asiakkaisiin ja tuotelaatuun liittyviä prosesseja sekä parantamaan laatujärjestelmää.

EIROPLASTS sitoutuu jatkuvasti parantamaan valmistettujen tuotteiden valikoimaa ja tarjoamiensa palveluiden laatua. Pyrimme jatkuvasti parantamaan työntekijöidemme pätevyyttä ja oppimaan uusia taitoja ammatillisella alalla.

 

ENERGIANHALLINTAPOLITIIKKA

EIROPLASTS sitoutuu jatkuvasti kehittämään prosesseja ja järjestelmiä, jotka ovat tarpeen energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen, lisätehokkuuden, energian käytön ja energiankulutuksen kannalta, ja tukee energiatehokkuuden parantamiskulttuuria kaikilla yrityksen tasoilla.

EIROPLASTS sitoutuu varmistamaan, että tarvittavat tiedot ja resurssit ovat saatavilla koko organisaatiossa tavoitteiden saavuttamiseksi ja energiatehokkuuden, energian käytön, energialainsäädännön vaatimusten ja muiden vaatimusten täyttämiseksi.

EIROPLASTS sitoutuu jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttaan ja energianhallintajärjestelmäänsä, tukee energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa ja toteuttaa toimia, jotka huomioivat energiatehokkuuden parantamisen.

 

YMPÄRISTÖHALLINTAPOLITIIKKA

EIROPLASTS sitoutuu suojelemaan ympäristöä ja pyrkii löytämään kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja estämään saastumisen mahdollisuuden tai saastumisen.

EIROPLASTS sitoutuu noudattamaan soveltuvia vaatimuksia ja muita ympäristösuoritukseen liittyviä vaatimuksia.

EIROPLASTS sitoutuu parantamaan päästöjen, jäteveden ja jätteen hallinta- ja käsittelymekanismeja. Pyrimme välttämään vaarallisten tai potentiaalisesti saastuttavien materiaalien ja aineiden käyttöä ja varmistamaan niiden turvallisen käytön. Jatkuvasti vähennämme EUROPLASTSin toiminnasta syntyvää jätettä. Kehitämme ja toteutamme ympäristöparannushankkeita, jotka tukevat yrityksemme liiketoimintaprioriteetteja. Parannamme suhteitamme sidosryhmiin, kuten ostajiin, valtion ja paikallisiin hallintoviranomaisiin, naapureihin, sijoittajiin ja vakuutusyhtiöihin.

 

TYÖTERVEYDEN JA -TURVALLISUUDEN HALLINTAPOLITIIKKA

EIROPLASTS sitoutuu tarjoamaan turvalliset ja terveelliset työolosuhteet työtapaturmien ja terveyden heikkenemisen ehkäisemiseksi.

EIROPLASTS sitoutuu ehkäisemään vaaroja ja vähentämään työterveys- ja turvallisuusriskejä ja sitoutuu noudattamaan soveltuvia lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja muita vaatimuksia, jotka koskevat työntekijöiden ja muiden EIROPLASTSia vierailevien henkilöiden terveyttä.

EIROPLASTS sitoutuu jatkuvasti parantamaan työterveys- ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä työntekijöiden kuulemisen ja osallistumisen kautta.

 

YRITYKSEN SOSIAALISEN VASTUUN POLITIIKKA

EIROPLASTS sitoutuu jatkuvasti parantamaan sisäisiä prosesseja, jotka liittyvät älykkääseen yrityksen johtamiseen, ihmisoikeuksiin, työllisyyskäytäntöihin, ympäristönsuojeluun, reiluun liiketoimintakäytäntöihin sekä eettiseen asenteeseen yhteistyössä kiinnostuneiden tahojen, kuluttajien oikeuksien, yleisen osallistumisen ja kehityksen kanssa.

EIROPLASTSin eettiset arvot perustuvat oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden perusperiaatteisiin ja ovat jatkuvia kaikilla yrityksen tasoilla.

EIROPLASTS palkkaa alaikäisiä yksinomaan sitovien säännösten mukaisesti, eli ainoastaan henkilöitä, jotka ovat 15 vuotta täyttäneitä, ja kiinnittää erityistä huomiota heidän turvallisuuteensa ja terveyteensä, mukaan lukien emotionaaliseen turvallisuuteen.

EIROPLASTS tarkistaa säännöllisesti tekemänsä päätökset tasa-arvon toteuttamisesta sukupuolten välillä ja ohjaa päätöksiä esteiden purkamiseksi. Työajat ja palkka määräytyvät Latvian tasavallan lakien ja asetusten, kulttuurin ja sosiaalisten käytäntöjen mukaisesti ja ovat samat molemmille sukupuolille. Kunnioitamme ihmisten perusoikeuksia ja kunnioitamme heitä riippumatta heidän kulttuuristaan, sukupuolestaan ja/tai muista kuuluvuuksistaan. Yrityksessämme ei ole pakko työskennellä.

EIROPLASTS antaa tietoa kiinnostuneille osapuolille sosiaalisesta vastuusta, eli ei pelkää jakaa tietoa ja taitoja sekä tarvittaessa osoittaa mahdollisuudet osaamisen lisäämiseen.

EIROPLASTS tukee ihmisten oikeutta uskonnollisiin ja poliittisiin arvoihin, edistää vähemmistöjen ja pienempien ryhmien oikeudenmukaista kohtelua ja tukee toimitusketjussa yrityksiä, jotka käyttävät luonnonvaroja, taloudellisia ja inhimillisiä resursseja tehokkaasti sekä ovat vastuullisia ihmisten uskonnollisista ja poliittisista näkemyksistä.

EIROPLASTSin yrityksen sosiaalinen vastuu edistää tavoitteita, parantaa yrityksen kestävyyttä, vähentää riskejä ja parantaa mainetta yhteiskunnan edessä. Sosiaalisen vastuun strategia kulkee käsi kädessä muiden yrityspolitiikkojen kanssa sekä Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja perustuu kansainvälisiin standardeihin ja hyvien käytäntöjen esimerkkeihin.