Ettevõte

EUROPLAST on ventilatsioonisüsteemide ja nende komponentide tootja alates 1998. aastast.

 

Meie kliendid saavad kvaliteetseid, ohutuid ja toimivaid tooteid, huvitavaid disainilahendusi ja soodsaid koostöötingimusi.

Tööstuspargi ala

8 000m2

Ettevõtte töötajad

Professionaalne meeskond

Peamine tegevusvaldkond

Ventilatsiooni- süsteemide ja nende elementide tootmine ja müük

Featured image

Toodame laias valikus ventilatsioonitooteid: väljatõmbeventilaatorid, köögikubu, plastmassrestid, metallvõred, difuusorid, kamina õhurestid, anodeeritud ja värvitud alumiiniumvõred, plastikust ristkülikukujulised ja ümarad süsteemid, õhukanalid, ventilatsioonikomplektid, metallist ümarad ventilatsioonisüsteemid, kontroll-luugid, kinnituselemendid ja tarvikud. 

Kõik meie tooted on valmistatud kvaliteetsetest toorainetest ja komponentidest, mida pakuvad parima mainega tarnijad.

Ventilatsioonil on positiivne mõju tervisele ja enesetundele!

Õhukvaliteedi parandamine

Tervislik keskkond teie perele

Parem elukvaliteet

Ventilatsioon parandab teie elukvaliteeti

Europlast - best for you!

Valmistame tooteid teie elumugavuse tagamiseks

Sertifikaadid

cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate

Ühingutes

association
association

Näitustel osalemine

exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition

Meie ekspordipiirkonnad

EUROPLAST tooted on saadaval Balti riikides, Skandinaavias, teistes Euroopa Liidu riikides, USA-s, Kanadas, Uus-Meremaal, Lähis-Idas, Aafrikas ja SRÜ riikides.

Ekspordivõimalused

Peaaegu kogu maailm

Ekspordi osakaal

80% valmistatud toodetest

World Map

Ettevõtte poliitika

 

KVALITEEDIJUHTIMISE POLIITIKA

EIROPLASTS tagab plastik- ja metallventilatsioonisüsteemide tootmise ja kohaletoimetamise kliendile.

EIROPLASTS on pühendunud kõrge toote kvaliteedi säilitamisele, protsesside parandamisele seoses klientide ja toote kvaliteediga ning kvaliteedijuhtimissüsteemi täiustamisele.

EIROPLASTS kohustub pidevalt parandama valmistatud kaupade valikut ja pakutavate teenuste kvaliteeti. Hoolitseme pidevalt töötajate kvalifikatsiooni parandamise ja uute oskuste õppimise eest oma erialal.

 

ENERGIAJUHTIMISE POLIITIKA

EIROPLASTS kohustub pidevalt arendama protsesse ja süsteeme, mis on vajalikud energiajõudluse, täiendava energiatõhususe, energia kasutamise ja energia tarbimise pidevaks parandamiseks ning toetavad ettevõtte tegevuse kõikidel tasanditel energiatõhususe kultuuri edendamist.

EIROPLASTS kohustub tagama, et teave ja vajalikud ressursid oleksid kogu organisatsioonis saadaval eesmärkide saavutamiseks ja energiatõhususe, energia kasutamise, energiaga seotud õigusaktide nõuete ja muude nõuete täitmiseks. EIROPLASTS tegeleb pidevalt energiatõhususe ja energiajuhtimissüsteemi täiustamisega, toetab energiatõhusate toodete ja teenuste ostmist ning viib läbi tegevusi, mis võtavad arvesse energiatõhususe parandamist.

 

KESKKONNAJUHTIMISE POLIITIKA

EIROPLASTS kohustub keskkonda kaitsma, sh. saastumise või reostuse võimaluse ennetamisele ning pühendub jätkusuutlike kliimamuutuste leevendamise lahenduste leidmisele.

EIROPLASTS kohustub täitma kohaldatavaid nõudeid ja muid keskkonnaalase jõudlusega seotud nõudeid.

EIROPLASTS kohustub parandama heitgaaside, reovee ja jäätmete kontrolli ja halduse mehhanisme. Vältige ohtlikke või potentsiaalselt saastavaid materjale ja aineid nende kasutamisel tagage nende maksimaalne ohutu kasutamine. Vähendame pidevalt

EUROPLASTS-i tegevusest tekkivaid jäätmeid. Töötame ja viime ellu keskkonna parandamise algatusi, mis vastavad ettevõtte äriprioriteetidele. Parandame suhteid huvitatud osapooltega - ostjad, riigi- ja kohalikud omavalitsusasutused, naabrid, investorid ja kindlustusandjad.

 

TÖÖTERVISHOIU JA OHUTUSE JUHTIMISE POLIITIKA

EIROPLASTS kohustub pakkuma ohutuid ja tervislikke töötingimusi, et ennetada tööga seotud vigastusi ja tervise halvenemist.

EIROPLASTS kohustub ennetama ohte ja vähendama töötervishoiu ja ohutuse riske ning järgima kehtivaid seadusandlikke nõudeid ja muid nõudeid, mis kehtivad töötajate ja teiste EIROPLASTSi külastavate isikute tervisele. EIROPLASTS kohustub pidevalt parandama töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteemi töötajate konsultatsiooni ja osaluse kaudu.

 

ETTEVÕTTE ÜHISKONDLIKU VASTUTUSE POLIITIKA

EIROPLASTS kohustub pidevalt parandama sisemisi protsesse, mis on seotud ettevõtte intelligentse juhtimise, inimõiguste, tööalaste tavade, keskkonnasäästlikkuse, õiglaste äritavade ja eetilise suhtumisega koostöös huvitatud osapooltega, tarbijate õigustega, avaliku kaasamisega ja arenguga.

EIROPLASTSi eetilised väärtused põhinevad õigluse, võrdsuse ja õigluse põhialustel ning kehtivad kõigil ettevõtte tasanditel.

EIROPLASTS palgatakse alaealisi ainult siduvate õigusaktide kohaselt, st ja ainult 15-aastasemaid isikuid, ning selliseid isikuid palgates pööratakse erilist tähelepanu nende ohutusele ja tervisele, sh emotsionaalsele turvalisusele.

EIROPLASTS vaatab perioodiliselt läbi soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks tehtud otsused ja suunab otsused barjääride lammutamiseks. Töötundide ja palga määravad seadused ja määrused Vabariigi Valitsuse, samuti kultuuri ja sotsiaalseid tavasid arvestades ning need on võrdsed mõlema soo puhul. Me austame inimeste põhiõigusi ja austame neid olenemata nende kultuurist, soost ja/või muust kuuluvusest. Ettevõttes ei ole sunniviisilist tööd.

EIROPLASTS jagab huvitatud osapooltele teavet sotsiaalse vastutuse kohta, st ei karda jagada teadmisi ja oskusi ning vajadusel näidata võimalusi pädevuse suurendamiseks.

EIROPLASTS toetab inimeste õigust religioossetele ja poliitilistele väärtustele, edendab vähemuste ja väiksemate rühmade õiglast kohtlemist ning tarneahelas toetab ettevõtteid, mis kasutavad loodus-, finants- ja inimressursse tõhusalt ning vastutavad inimeste usuliste ja poliitiliste vaadete eest.

EIROPLASTSi ettevõtte ühiskondlik vastutus edendab eesmärke, parandab ettevõtte jätkusuutlikkust, vähendab riske ja parandab mainet ühiskonna ees. Sotsiaalse vastutuse strateegia käib käsikäes teiste ettevõtte poliitikatega, samuti ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärkidega ning põhineb rahvusvahelistel standarditel ja head tava näidetel.