Spółka

EUROPLAST jest producentem systemów i komponentów wentylacyjnych od 1998 roku.

 

Nasi klienci mogą liczyć na wysokiej jakości, bezpieczne i funkcjonalne produkty, ciekawe wzornictwo oraz korzystne warunki współpracy.

Park przemysłowy

8 000m2

Pracownicy firmy

Profesjonalna drużyna

Kluczowy obszar działalności

Produkcja i sprzedaż systemów wentylacyjnych i ich elementów

Featured image

Produkujemy szeroką gamę produktów wentylacyjnych: wentylatory wyciągowe, okapy kuchenne, kratki plastikowe, kratki metalowe, dyfuzory, kratki kominkowe, kratki aluminiowe anodowane i malowane, systemy plastikowe prostokątne i okrągłe, kanały wentylacyjne, zestawy wentylacyjne, metalowe okrągłe systemy wentylacyjne, kontrolne włazy, elementy montażowe i akcesoria. 

Wszystkie nasze produkty powstają z wysokiej jakości surowców i komponentów dostarczanych przez najlepszych renomowanych dostawców.

Wentylacja pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie!

Poprawa jakości powietrza

Zdrowe środowisko dla Twojej rodziny

Lepsza jakość życia

Wentylacja poprawia jakość życia

Europlast - best for you!

Tworzymy produkty dla Twojej wygody

Certyfikaty

cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate
cetificate

Wspomnienia

association
association

Udział w wystawach

exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition
exhibition

Nasze regiony eksportowe

Produkty EUROPLAST są dostępne w krajach bałtyckich, Skandynawii, innych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii, na Bliskim Wschodzie, Afryce i WNP.

Możliwości eksportowe

Prawie cały świat

Eksportuj udział

80% wyprodukowanych produktów

World Map

Polityka firmy

 

POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

EIROPLASTS zapewnia produkcję i dostawę plastikowych i metalowych systemów wentylacyjnych klientowi.

EIROPLASTS zobowiązuje się utrzymywać wysoką jakość produktów, doskonalić procesy związane z klientami i jakością produktów oraz doskonalić system zarządzania jakością.

EIROPLASTS zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia asortymentu produkowanych towarów i jakości świadczonych usług. Stale dbamy o podnoszenie kwalifikacji personelu oraz zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie zawodowej.

 

POLITYKA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

EIROPLASTS zobowiązuje się do ciągłego rozwijania procesów i systemów niezbędnych do ciągłego poprawiania wydajności energetycznej, dodatkowej efektywności energetycznej, zużycia energii i zużycia energii, a także wspiera kulturę poprawy wydajności energetycznej na wszystkich poziomach działalności firmy.

EIROPLASTS zobowiązuje się do zapewnienia, że informacje i niezbędne zasoby są dostępne w całej organizacji, aby osiągnąć cele i spełnić wymagania dotyczące efektywności energetycznej, zużycia energii, wymagań prawnych dotyczących energii i innych wymagań.

EIROPLASTS podejmuje działania zmierzające do ciągłego poprawiania wydajności energetycznej i systemu zarządzania energią, wspiera zakup produktów i usług związanych z efektywnością energetyczną oraz prowadzi działania uwzględniające poprawę wydajności energetycznej.

 

POLITYKA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

EIROPLASTS zobowiązuje się do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania możliwości zanieczyszczenia lub zanieczyszczenia oraz do poszukiwania zrównoważonych rozwiązań zmniejszania zmian klimatu.

EIROPLASTS zobowiązuje się do spełniania obowiązujących wymagań i innych wymagań dotyczących wydajności środowiskowej.

EIROPLASTS zobowiązuje się do poprawy mechanizmów kontroli i zarządzania emisjami, ściekami i odpadami. Starając się unikać niebezpiecznych lub potencjalnie zanieczyszczających materiałów i substancji oraz zapewniając ich maksymalne bezpieczne użytkowanie. Ciągle redukujemy ilość odpadów generowanych w wyniku działalności EUROPLASTS. Wprowadzamy i realizujemy inicjatywy poprawy środowiska, które współgrają z priorytetami biznesowymi firmy. Poprawiamy relacje z zainteresowanymi stronami - nabywcami, instytucjami rządowymi i lokalnymi, sąsiadami, inwestorami i ubezpieczycielami.

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

EIROPLASTS zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i pogorszeniu zdrowia związanemu z pracą.

EIROPLASTS zobowiązuje się do zapobiegania zagrożeniom i zmniejszania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących zdrowia pracowników i innych osób odwiedzających EIROPLASTS.

EIROPLASTS zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy za pośrednictwem konsultacji i uczestnictwa pracowników.

 

POLITYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FIRMY

EIROPLASTS zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wewnętrznych procesów związanych z inteligentnym zarządzaniem firmą, prawami człowieka, praktykami zatrudnienia, zrównoważonym rozwojem środowiskowym, uczciwymi praktykami biznesowymi i etycznym podejściem we współpracy z zainteresowanymi stronami, prawami konsumentów, zaangażowaniem publicznym i rozwojem.

Etyczne wartości EIROPLASTS opierają się na podstawowych zasadach sprawiedliwości, równości i sprawiedliwości i są stałe na wszystkich poziomach firmy.

EIROPLASTS zatrudnia nieletnich wyłącznie zgodnie z wiążącymi przepisami prawnymi, tj. tylko osoby, które ukończyły 15 lat, i przykładamy szczególną uwagę do ich bezpieczeństwa i zdrowia, w tym do bezpieczeństwa emocjonalnego.

EIROPLASTS regularnie przegląda podjęte decyzje dotyczące równego traktowania między płciami i kieruje decyzje w celu złamania barier. Czas pracy i wynagrodzenie są ustalane zgodnie z prawem Republiki Łotewskiej, a także praktykami kulturowymi i społecznymi, i są równe dla obu płci. Szanujemy podstawowe prawa ludzi i szanujemy je niezależnie od ich kultury, płci i/lub innych przynależności. W firmie nie ma przymusowej pracy.

EIROPLASTS udostępnia informacje zainteresowanym stronom dotyczącym odpowiedzialności społecznej, tj. nie boi się dzielić wiedzą i umiejętnościami, a także wskazuje możliwości zwiększenia kompetencji.

EIROPLASTS wspiera prawo ludzi do wartości religijnych i politycznych, promuje sprawiedliwe traktowanie mniejszości i mniejszych grup oraz w łańcuchach dostaw wspiera firmy, które efektywnie wykorzystują zasoby naturalne, finansowe i ludzkie oraz odpowiedzialnie podchodzą do przekonań religijnych i politycznych ludzi.

Odpowiedzialność społeczna EIROPLASTS napędza cele, poprawia trwałość firmy, zmniejsza ryzyko i poprawia reputację wobec społeczeństwa. Strategia odpowiedzialności społecznej idzie w parze z innymi politykami firmy, a także celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i opiera się na międzynarodowych standardach i przykładach dobrych praktyk.